Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy groźba? została wyłączona

Audyt – przywilej, konieczność czy groźba?
Ostateczna wartość firmy jest zależna od wielu czynników i może się w czasie zmieniać. To, ile będzie warta dana firma ma ogromne znaczenie w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży lub przy zmianie jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innego powodu, za każdym razem jednak musi to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, które bardziej się kojarzą z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia jednej formy działalności gospodarczej w inną także będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się dokładna wycena firm, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Wiele elementów daje się precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Z kolei inne wymagają obliczenia wartości uwzględniające spadek wartości na skutek zużycia albo – przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w skład majątku firmy wchodzi także wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część aktywów przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to prawa autorskie, koncesje, znaki towarowe czy wzory zdobnicze. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Żeby oszacować trafnie składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.